top of page

Toelichting op de serie Bolk's Companions

Bolk’s Companions: hulp op de weg naar een geïntegreerde geneeskunst!

Ondanks dat de Bolk’s Companions al meer dan  tien jaar bestaan, is, ook bij antroposofische artsen, de bekendheid met de publicaties gering. Mogelijk hebben we te weinig actief de aandacht op deze vernieuwende publicaties gevestigd. Soms wordt de toegankelijkheid van de Companions, zeker voor beginnend geïnteresseerden als niet gemakkelijk ervaren. Alles bij elkaar reden om wat te vertellen over de ontstaanswijze, hoe u ons kunt bereiken en te vertellen waar de groep op dit moment staat.

De Bolk’s Companions zijn ‘helpers’ die de brug naar een meer intuïtief gefundeerde  geneeskunst maken vanuit de gewone ‘reguliere’ kennis.. De auteurs, allen artsen geïnspireerd door de antroposofie, maken gebruik van de 4-stap methode: rangschikken van de ‘feiten’ (fenomenologie); het beschrijven van specifieke processen (dynamische oordeelsvorming); het karakteriseren door vergelijking met andere processen (inleven); het plaatsen van de rol/betekenis binnen een groter geheel (tot inzicht komen). Het zijn de 4 kenniswegen die in de antroposofische literatuur beschreven worden: studie van de fysieke eigenschappen; imaginatieve-inspiratieve-intuïtieve kennisverwerving.

Tussen 2001 en 2014 zijn 12 verschillende publicaties ontstaan. Het werk werd begonnen door Christina van Tellingen en Guus van der Bie. Later breidde de groep zich uit met Tom Scheffers, Kore Luske, Marko van Gerven, Loes van der Heuvel, Wouter Endel, Arie Bos en Aart van der Stel. Aanvankelijk was de groep onderdeel van het Louis Bolk Instituut te Driebergen. Sinds een aantal jaren valt de groep onder de Kingfisher Foundation. Tegemoetkoming van kosten van medewerkers en het uitgeven van de Companions wordt mogelijk gemaakt door een aantal betrokken stichtingen.

De Companions zijn te onderscheiden in drie categorieën: gericht op fundamentele vragen in de medische wetenschap; op de basisvakken van de geneeskunde en op de kliniek. De inspiratie is vanuit de antroposofische geneeskunst, er wordt gebruik gemaakt van ‘reguliere’ kennis en deze wordt in een breder perspectief geplaatst. Expliciet antroposofische begrippen of  taal worden niet gebruikt, waardoor de Companions voor een bredere groep geïnteresseerden toegankelijk zijn. Gedacht wordt met name aan studenten en artsen die affiniteit hebben met Integrated Medicine. De Companions verschijnen in het Engels en worden internationaal afgenomen via internet. Jaarlijks worden er zo’n twintigduizend Companions gedownload, verspreid over grote delen van de wereld. Soms leidt het lezen van een Companion of er in les geven tot aanvrage voor vertaling in het Japans, Russisch, Spaans, Arabisch, Hongaars, Italiaans, Tsjechisch.

De toekomst. Door het groter worden van de groep zijn we bezig met een vernieuwing en explicitering van de organisatie. Er zijn zeer veel verschillende taken, zoals verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Companions, uitgeven, distributie, beoordeling, schrijven van artikelen, geven van lessen, bijhouden van financiën, pr-activiteiten. We werken aan de vernieuwing van de website (nu http://www.louisbolk.org/companions). Binnenkort start de eigen website voor de Companions: www.bolkscompanions.com. Onze groep is recent uitgebreid om te profiteren van de ervaring van artsen, die aan het einde van hun actieve beroepsuitoefening staan en het aantal publicaties op te voeren. Ook denken we na over de vraag of we niet meer moeten doen aan de Nederlandse vraag naar kennis. Zo is een belangrijke vraag in hoeverre wij ook aansluiten bij het interdisciplinaire onderwijs zoals dat bij de Academie Antroposofische Gezondheidszorg wordt gegeven. Bij dat proces worden we geholpen door het bestuur van de Kingfisher Foundation. Ideeën of suggesties zijn van harte welkom!

Marko van Gerven, psychiater np

bottom of page