top of page

Van beperking tot ontwikkeling

Cover constitutiebeelden

Het leven van een kind met een ontwikkelings­-
stoornis is een bijzondere opgave, voor het kind
zelf, en voor de ouders en andere gezinsleden.
Werd er vroeger in de zorg voor deze kinderen
vooral nadruk gelegd op de stoornis, tegen­woordig wordt de vraag welke ontwikkelingsmogelijkheden een kind heeft steeds belangrijker.
Met de constitutietypologie die in dit boek wordt beschreven wordt al decennialang in instellingen over de hele wereld gewerkt. Deze typologie sluit aan bij de behoefte om handvatten te vinden hoe in de zorg het ontwikkelings­potentieel van het kind optimaal gerealiseerd kan worden. 
Hoe kunnen we met behulp van de constitutie­-typologie naar een kind leren kijken? Kunnen we samenhang vinden in, en betekenis geven aan, uiterlijk en gedragskenmerken? Wat kan daar de meerwaarde van zijn?
Deze Companion gaat in op deze vragen, met voorbeelden die voor velen herkenbaar zullen zijn. Vervolgens wordt stap voor stap beschreven hoe hiermee in de zorgpraktijk gewerkt kan worden. Met de kwalitatieve begrippen uit de consititutietypologie, gecombineerd met de 4­-stap­benadering én een voor
dit doel ontwikkeld beoordelingsinstrument,
ontstaat voor ouders, artsen en andere hulpver­leners een aanvullende blik op het ‘hele kind’, die de weg kan wijzen naar een nieuw ontwik­kelingsperspectief.

Publication number: 

GVO 16

112 pagina's

Prijs: 

€ 15,00 (excl. verzenden)

Gratis download

Auteurs: Martin Niemeijer, Christina van Tellingen, Majella van Maaren 


Zie ook: Instrument voor het beoordelen van de kinderlijke constitutie

bottom of page